overons

IComm werd boven de doopvont gehouden in 2004. Jan Boulangier had op dat ogenblik vijftien jaar ervaring opgedaan als organisator van zowel kleine als grootschalige events. Wat hij had vastgesteld? Hoeveel werk en energie erin opgaan; hoeveel prestige en reputatie ermee gemoeid is; hoe vaak budgetten worden overschreden; hoe weinig klare doelstellingen er worden gesteld.

Automatisering is dé oplossing voor al deze pijnpunten. Intelligente automatisering zorgt voor efficiënte processen, een verhoogd professionalisme én duidelijke rapportering.

Drie ervaren programmeurs schaarden zich achter het streefdoel van Jan Boulangier: het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke software, die alle processen achter bedrijfsevents en –communicatie stroomlijnen van a tot z.

Met succes. Vandaag kan IComm bogen op ronkende referenties, waaronder Belgacom, KBC, Ethias, Wembley, De Post en AXA. En het platform blijft groeien – met mobiele mogelijkheden, extra taalfunctionaliteiten, CRM-koppelingen over de behaalde resultaten.

Het doel van IComm? De Communication & Hospitality Master uitbouwen tot de krachtigste tool in zijn domein, ter versterking van dynamische en professionele grensverleggende bedrijven.