Een krachtige en rendabele oplossing voor ondernemingen die actief werken aan klantenbinding.

De IComm Master heeft een terugbetaaltijd van minder dan één jaar voor ondernemingen die:

1 Minstens tweemaal per jaar een grootschalig event organiseren (500 genodigden of meer)
2 Regelmatig als sponsor optreden van (kleine en/of grote) evenementen en hiervoor meerdere medewerkers, verspreid over verschillende departementen, vestigingen of kantoren, de toelating geven om relaties uit te nodigen
3 Hun naambekendheid willen vergroten bij eindklanten door – over tussenpartijen heen – rechtstreeks en gericht met hen te communiceren

Met de Communication & Hospitality Master moet u immers enkel nog tijd besteden aan de denktaken: het selecteren van de juiste klanten uit uw databases, het zorgen voor de gepaste arrangementen, het persoonlijke contact met uw belangrijkste klanten, partners en leveranciers.

Alle uitvoerende en administratieve taken – goed voor ruim 55% van de tijdsbesteding bij de organisatie van events of projecten – worden winstposten met de IComm – Communication & Hospitality Master :

  • het verzenden van brieven, uitnodigingen, tickets verloopt automatisch – u bespaart werkuren
  • de communicatie tussen departementen, kantoren en eindklanten verloopt over één platform – u wint aan duidelijkheid en bespaart werkuren
  • de administratie achter inschrijvingen voor een project of event, voor  catering, voor vervoer of verblijf wordt geautomatiseerd – u wint aan nauwkeurigheid en aan werkuren
  • u heeft een automatisch overzicht over de reacties en inschrijvingenflow – u  wint aan werkuren
  • dankzij het e-mailplatform bespaart u op verzendingskosten, drukkosten en lay-out van drukwerken – maar u communiceert wel in uw eigen huisstijl…

U wint ook op ‘onzichtbare’ posten in uw eventorganisatie:

  • u kunt uw databases in een handomdraai zeer gericht gebruiken
  • u zet tickets efficiënter in: u heeft de tijd om ervoor te zorgen dat geen dure tickets onbenut blijven
  • u overschrijdt uw budgetten niet langer: u houdt ten alle tijden een duidelijk zicht op de stand van zaken
  • last, but not least: u geniet duidelijke rapportering, waarmee u in de toekomst uw beleid nog beter kunt afstemmen op de doelgroepen die u voor ogen heeft.