Inhoud van de site

De informatie op deze site wordt uitsluitend gegeven als aanwijzing. Ondanks onze inspanningen om correcte en actuele informatie te verspreiden, kunnen toch vergissingen en/of tikfouten voorkomen. IComm kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie of voor het gebruik ervan door de gebruiker. IComm behoudt zich het recht voor de op de site aanwezige informatie te wijzigen en bij te werken, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing. IComm nodigt u uit de site regelmatig te raadplegen om snel op de hoogte te zijn van elke wijziging.

 

Intellectuele eigendom

De gegevens van de site zijn uitsluitend bestemd voor informatie en privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De elementen van de site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van IComm. De gebruiker verbindt zich ertoe om de auteursrechten van IComm en van derden te respecteren. De verspreiding van merken, foto’s, beelden en teksten op de site van IComm mag niet worden geïnterpreteerd als een gebruiksrecht of welk ander recht ook voor de gebruiker. De benamingen en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn eigendom van IComm. Elk gebruik ervan is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van IComm.

 

Links naar andere sites die niet worden beheerd door IComm

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van IComm betekent niet dat IComm een controle uitoefent op deze sites, noch dat IComm op de een of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld voor hun inhoud of bestaan.

 

Privacy statement

Indien u persoonsgegevens verstrekt, worden zij in de bestanden van de website owners opgenomen. De databank waarin uw gegevens worden opgenomen is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.